Cada any passen per Can Soteras centenars de persones, en diferents grups de totes les edats i condicions per participar de les diverses trobades, com ara:

  • Cursos de recés espiritual.
  • Cursos d’estudis sobre doctrina cristiana.
  • Jornades per a estudiants d’ESO i batxillerat.
  • Cursos d’estudis de filosofia i teologia.
Com participar

Per a saber més sobre el contingut i el calendari d’aquestes activitats, us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Informació de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya (info@opusdei.cat) .

Sobre l’Administració:

Des dels serveis de cuina i neteja, es procura una atenció d’acord amb la finalitat de les activitats: la cura a les necessitats de les persones, que faciliti un clima familiar i atent, i el manteniment d’un entorn endreçat, seré i agradable. L’Associació Cultural i d’Assistència Social Can Soteras, s’ocupa de la gestió i funcionament de la casa. La seva finalitat és la de promoure i facilitar el bon desenvolupament d’aquestes trobades formatives. No té afany de lucre.